Muqobil ish (push-push) nima?

- Jan 10, 2019-

Miltillashtiruvchi muqobil kaliti harakati qurilmaning ichida mexanik qulflash mexanizmidan foydalangan holda dastlabki bosish harakati bilan kontaktni AIK qoldiradi. Ikkinchi bosish blokirovkasini chiqaradi va kontaktni OFF holatiga qaytaradi.